Doğrudan Temin Detayları

Temin Başlığı : KARDİYOLOJİ İÇİN 14 KALEM SARF MALZEME ALIMI (VAKA BAŞI)
Şartname : Şartnameyi İndir
Temin Yöntemi : 22/F
Başlama Tarihi : 10.06.2019 - 15:00
Bitiş Tarihi : 18.06.2019 - 10:00
Kategori : Mal Alımı

Açıklamalar

22/f zeyil eklendi .  1.       KR1011_ SOLUNUM TAKİBi YAPABİLEN BİVENTRIKÜLER ICD   DEFİBRİLATÖR Şartnamesi  başlığının   KARAR: Başlığının ‘SlVl VEYA SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN BİVENTRİKÜLER  ICD DEFİBRİLATÖR ŞARTNAMESİ’ şeklinde düzeltilmesine karar verildi   KARAR: 8 . 23. Ve 35. Maddenin şartnameden çıkartılmasına karar verildi   KARAR: 36. maddenin  Cihaz teknik olarak her türlü olay karşısında garanti kapsamındadır fakat hastasının yaşamış olduğu kardiyak elektriksel fırtına durumu ile cihazın erken dönemde enerjisinin bitmesi garanti kapsamında değildir, şeklinde düzenlenmesine karar verildi   KARAR: 39.Madde:Cihazda Transthorasik empedans ölçümlerini olarak bu veriyi hastanın günlük solunum değerlerinin trendini grafiksel olarak göstemeye yarayan solunum sensörü olmalıdır, denilmiştir, Bu maddenin;  Transtorasik empedans ölçümlerini hastanın günlük sıvı veya solunum değerlerinin trendini grafiksel olarak göstemeye yarayan sıvı veya solunum sensörü olmalıdır, şeklinde düzenlenmesine karar verildi     9.     KR1002 VENTRİKÜL PACİNG AZALTICI VE SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN VVIR ICD   DEFİBRİLATÖR  şartnamesi başlığına itiraz değerlendirilerek                 KARAR:  Başlığının ‘VENTRIKÜLER  PACİNG AZALTlCI SlVl VEYA SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN VVlR ICD  DEFİBRİLATÖR  ŞARTNAMESİ’ şeklınde değiştirilmesine karar verildi KARAR: 17. ve 27. Maddenin çıkarılmasına karar verildi   KARAR: 30. Cihazın Batarya Ömrü 5 yıl için üretici firma garantisi altında olmalıdır ve ilk 3 yıl için tam garanti içermelidir  denilmiştir.  Bu maddenin;Cihaz teknik olarak her türlü olay karşısında garanti kapsamındadır fakat hastasının yaşamış o|duğu kardiyak elektriksel fırtına durumu ile cihazın erken dönemde enerjisinin bitmesi garanti kapsamında değildir, şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir. KARAR: 32. Cihazda Transthorasik empedans ölçümlerini olarak bu veriyi hastanın günlük solunum değerlerinin trendini grafiksel olarak göstemeye yarayan solunum sensörü olmalıdır, denilmiştir. Bu maddenin; Transthorasik empedans ölçümlerini hastanın günlük sıvı veya solunum değerlerinin trendini grafiksel olarak göstemeye yarayan sıvı veya solunum sensörü olmalıdır, şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.   12.       KR1009 VENTRİKÜLER PACING AZALTlCI VE SOLUNUM TAKIBI YAPABiLEN DDDR ICD DEFiBRiLATÖR şartnamesİ Başlığının KARAR: VENTRiKüLER PACING AZALTlCl SlVl VEYA SOLUNUM TAKiBi YAPABiLEN DDDR lCD DEFiBRiLATöR ŞARTNAMESİ şeklinde değiştiriImesine karar verilmiştir KARAR: 18. ve 30. Maddelerin çıkarılmasına karar verilmiştir.   KARAR: 31.Cihazın Batarya Ömrü 5 yıl için üretici firma garantisi altında olmalıdır ve ilk 3 yıl için tam garanti içermelidir, denilmiştir. Bu maddenin; Cihaz teknlk olarak her türlü olay karşısında garanti kapsamındadır fakat hastasının yaşamış olduğu kardiyak elektriksel fırtına durumu ile cihazın erken dönemde enerjisinin bitmesi garanti kapsamında değildir, şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir KARAR: 34. Cihazda Transthorasik empedans ölçümlerini olarak bu veriyi hastanın günlük solunum değerlerinin trendini grafiksel olarak göstemeye yarayan solunum sensörü olmalıdır, denilmiştir. Bu maddenin; Transtorasik empedans ölçümlerini hastanın günlük sıvı veya solunum değerlerinin trendini grafiksel olarak göstemeye yarayan sıvı veya solunum sensörü olmalıdır. şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.